Pasted Graphic 5 page2_3 page0_1

Postup při uzavírání smluv
1. Ústní rezervace

nezávazná ústní rezervace po dobu tří dnů

2.
Rezervační smlouva

bytová jednotka je rezervována po dobu 30 dnů od podpisu a je s ní spojena úhrada rezervačního poplatku 
ve výši 150 000 Kč, resp. 250 000 Kč dle výše kupní ceny bytu

3.
Smlouva o smlouvě budoucí kupní

tj. smlouva, která přesně udává platební podmínky a je podobná kupní smlouvě. Budoucí kupující a budoucí prodávající 
se v ní zavazují, za jakých podmínek uzavřou kupní smlouvu

4.
Kupní smlouva

smlouva, kterou se předmětná bytová jednotka převádí z kupujícího na prodávajícího. Přesně specifikuje předmět převodu a jeho cenu. 
Kupní smlouvu smluvní strany uzavírají po dokončení stavby a nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

terion_vizualizace1
Pasted Graphic 1

Pasted Graphic 1